nadstranická platforma žen, které se zajímají o politiku a věci veřejné

Publicistická soutěž ČP (červenec 2012 až červen 2013)

23.07.2012 16:34

Chcete osobně přispět k historickému okamžiku první přímé volby prezidentky nebo prezidenta v České republice?

 

Přihlašte se do publicistické soutěže České prezidentky!

 

U příležitosti historicky první přímé prezidentské volby vypisuje nezávislé uskupení Česká prezidentka publicistickou soutěž, která potrvá od července 2012 do května 2013. Cílem je umožnit jednak profesionálně píšícím novinářkám či novinářům, studentkám/studentům žurnalistiky, ale i ostatním autorům/autorkám věnovat se zaostřeněji (nezřídka z opomíjených úhlů) stopám, jež zanechávají ženské osobnosti v české politické krajině, a úzce souvisejícím tématům.

 

Odměněno bude deset nejlepších příspěvků. Máte možnost vytvořit a poslat i více příspěvků, zvolit si jejich formu a téma z následujících šesti kategorií:   

 

1. aktuální reflexe občansko-politického dění před, během i po historicky první přímé prezidentské volbě (text, audio nebo video)

            2. domácí osobnost – portrét významné české ženy, která se politicky či občansky     angažovala/angažuje (text, audio nebo video)

3. zahraniční osobnost – portrét významné prezidentky či premiérky (text, audio nebo video) a její životní pouti za prosazením vlastní vize

4. „Můj kandidátský prezidentský projev“– máte příležitost samy/i si vyzkoušet, jaké to je připravit si vlastní státnický projev[1] (text, audio nebo video)

            5. otevřené téma a žánr (karikatura, kreslený vtip, jiné) - příspěvky, které nelze zařadit do žádné ze

            zbylých kategorií, přitom neodbíhají tematicky od nadneseného smyslu soutěže.

6. „Strategická otázka pro Českou republiku" aneb společnost mohou uvést do pohybu dobré otevřené otázky  (text, audio, video) - Zkuste zformulovat otázku, kterou bychom si měly/i v dnešní době položit při vytváření společné budoucnosti. Otázka má 2 části: "JAK DOCÍLIT ZVOLENÉ METY" při splnění "JAKÝCH KVALITATIVNÍCH KRITÉRIÍ". (Příklad: Jak docílit toho, že budeme mít..., přičemž budou splněna následující kritéria...?) Více na www.otazkyprocr.cz.  

 

Podmínky účasti:

 • uhrazení jednorázového symbolického zápisného ve výši 100 Kč [2]
 • zaslání minimálně 2 příspěvků (ze stejné či různých kategoriíí) v průběhu celé soutěže (nejvíce však 10 příspěvků)
 • dodržení délky: text - maximálně 4 normostrany, video nebo audio - maximálně 15 min.
 • máte možnost přihlásit do soutěže již vytvořený a zveřejněný příspěvek (například na Vašem vlastním blogu nebo osobních stránkách) za podmínky, že u zveřejněného příspěvku uvedete, že je přihlášený do soutěže České prezidentky s odkazem na webové stránky (www.ceska-prezidentka.webnode.cz) a pošlete nám odkaz, kde je Váš soutěžní příspěvek zveřejněn [3]
 • souhlas se zveřejněním - přihlášené příspěvky budou ihned zveřejněny na webu České prezidentky (nebo i jiných nehonorovaných internetových stránkách)

 

Česká prezidentka si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky urážlivé a takové, které se míjejí či jsou v přímém rozporu s cíli České prezidentky!
 

Jak postupovat:

Příspěvky posílejte již nyní v elektronickém formátu na adresu: ceskaprezidentka@seznam.cz

Transparentní účet pro uhrazení zápisného ve výši 100 Kč: 2300273325/ 2010 (Fio banka), připište poznámku - soutěž

 

Odměny pro 10 nejlepších příspěvků:

 1. místo              3 500 Kč                      6. místo           1 100 Kč
 2. místo              2 700 Kč                      7. místo              900 Kč
 3. místo              2 000 Kč                      8. místo              700 Kč
 4. místo              1 500 Kč                      9. místo              500 Kč
 5. místo              1 300 Kč                      10. místo            300 Kč

 

Vítězné příspěvky budou vyhlášeny na konci června 2013. Společně s dalšími vybranými příspěvky budou zařazeny do e-sborníku, který Česká prezidentka vydá při příležitosti volby prezidenta/ky s názvem, který bude odpovídat výsledkům volby („Blýskalo se na prezidentku“ / „Už je tady, prezidentka!“). Sborník bude rozeslán všem soutěžícím zdarma.

 

Vyhodnocení soutěže:

 • 1. výběrové kolo proběhne každý měsíc – nejlepší příspěvky bude vybírat kolektiv České prezidentky a zároveň návštěvnice/íci jejího webu; hlasování bude mít váhu 2:1 – do 2. kola postoupí maximálně 100 příspěvků (Česká prezidentka vybere 65 příspěvků a veřejnost 35)
 • 2. výběrové kolo - finále - proběhne v červnu 2013 - o vítězích/vítězkách rozhodne nezávislá tříčlenná porota
 • Odměny budou předány na veřejné akci
   

Kontakty:

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: ceskaprezidentka@seznam.cz, 723 038 301

Facebookový profil: www.facebook.com/ceska.prezidentka

 


[1] Příspěvek v této kategorii můžeme na přání zveřejnit anonymně.

[2] Zápisné bude použito na úhradu práce členů a členek poroty.

[3] Česká prezidentka zveřejní odkaz na svém webu a na www.prezidentka.cz.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

www.ceska-prezidentka.cz www.facebook.com/ceska.prezidentka 775 058 228, 723 038 301