nadstranická platforma žen, které se zajímají o politiku a věci veřejné

Volba nového prezidenta či prezidentky již v roce 2013! Článek Kateřiny Pánkové, členky ČP

06.02.2012 20:03

Našemu současnému prezidentovi se funkční období chýlí ke konci a začaly se rojit úvahy, kdo ho ve funkci bude následovat.

Výsledek volby bude určitě záviset na tom, jakým způsobem bude volba probíhat. Pokud projde návrh o přímé volbě, v níž by se svobodně zúčastnili občané naší země bez jakýchkoliv vnějších omezení či rozdílů, mohla by být naděje na naši první prezidentku!

Tato skutečnost jistě zajímá naši Českou prezidentku – tím ovšem mám nyní na mysli nadstranickou platformu, k níž se již několik let hlásím,  https://ceska-prezidentka.webnode.cz/.

Před několika dny jsme si připomněli 150. výročí od úmrtí Boženy Němcové, její vzor a odkaz budoucím generacím žen i mužů. Ač se od dob 19. století leccos hnulo i v naší společnosti, našli bychom u Boženy Němcové inspiraci pro výběr naši budoucí prezidentky v její noblese a v jejím tvůrčím duchu, který ve svých životních podmínkách mohla realizovat jen při aktivním přijetí dimenzí svobody a nezávislosti.

Když se zamýšlím, jakou osobu bych si ráda představila v roli vrcholného představitele či představitelky naší země, uvědomuji si, jak důležité tyto vlastnosti jsou, aby člověk mohl vést společnost úspěšně a správným směrem, tj. ve směru prospěchu společnosti. Ono se může zdát různým jedincům, že by v roli prezidenta republiky obstáli bez problémů. Ale již při pohledu na politické reprezentace naší i jiných zemí v současnosti či v jiných dobách lze vidět, které přístupy jsou dobré a lze je doporučit, a které z nich nedávají dobré naděje. Při přímé volbě prezidenta nebo prezidentky naší republiky bychom se měli nad tímto všichni důkladně zamyslet.

V současnosti se dosud očekává od ženských politických představitelek více slušnosti a noblesy, zato méně zkorumpovanosti a snad absence machistických způsobů. Toto schéma by se mohlo velmi brzy vytratit, pokud necháme ženské političky ´vzdělávat způsobům´ v divoce konkurenčních podmínkách naší současné společnosti. Nelze si dělat iluze, že krásným blonďatě orámovaným obličejíčkem a něžným tělesným příslušenstvím ozdravíme my ženy naši zamotanou a zkorumpovanou politickou scénu. Pokud chceme něčím dobrým společnosti přispět, je zapotřebí vysoce profesionálního přístupu a zběhlosti, okořeněných těmi důležitými pozitivy, jež jsem uvedla při vzpomínce na naši slavnou spisovatelku. Ona si nezadala, za svými vysoce vytčenými cíli šla přes odpor své společnosti a přes těžké osobní podmínky.

Důležitým bodem v našem rozhodování by samozřejmě mělo být hodnocení základních nasměrování kandidáta či kandidátky do této významné funkce. Co považuje za důležité pro dobrý vývoj společnosti a které současné problémy považuje za podstatné. Platforma Česká prezidentka v každém ze svých již pěti realizovaných sympozií klade pozvaným ženám právě takovou otázku: ´Co je dobré pro naši zemi a kam by měla směřovat? ´. Mnohé z hostek sympozia České prezidentky odpověděly takovým způsobem, že by paní Božena Němcová měla z nich radost. A naše společnost by měla prospěch z výběru takové osoby pro mezinárodní reprezentaci naší země a pro bezpečné vedení naší společnosti správným směrem!

 

2.2.2012                                                                                                                                                                     Kateřina Pánková

Vyhledávání

Kontakt

www.ceska-prezidentka.cz www.facebook.com/ceska.prezidentka 775 058 228, 723 038 301