nadstranická platforma žen, které se zajímají o politiku a věci veřejné

Celoroční korespondenční kampaň "Listy důvěrné"

20.09.2011 19:46

ČESKÁ PREZIDENTKA: LISTY DŮVĚRNÉ (2012)

aneb literární a debatní dílny

Již pátým rokem má naše nezávislé sdružení Česká prezidentka velkou čest naslouchat na každoročním slavnostním sympoziu výrazným ženským osobnostem a jejich vizím o společné budoucnosti. Vnímáme tento říjnový den jako svátek pozastavení a občanské meditace, kdy můžeme znovu promýšlet nedělitelné podmínky společnosti budované na vzájemné důvěře, v duchu vnímavého a neodcizeného spolužití a v rámci autenticky sdíleného veřejného prostoru.
Cítíme, že stejně jako společenství - tedy ani politika - se nemůže „vnitřně rozvíjet, bohatnout a kultivovat, jestliže si stále hlouběji, obsáhleji a diferencovaněji neuvědomuje sebe sama“ (V. Havel), tak také setkání a sebepůsobivější živé narace jedenkrát za rok nestačí k tomu, abychom se naučily(i) proměňovat slyšené v každodenně žitou odvahu nás spoluobčanek či spoluobčanů zaujmout se ve prospěch společné věci - lidské důstojnosti.

V průběhu roku proto chceme zapřádat takřka neviditelné písemné nitky „hovorů“ s dříve pozvanými ženami, navracet se k jejich myšlenkám, vznášet nové otázky, vyslovovat poděkování za jejich inspirativní občanské nasazení v době opětovného „kolektivního selhávání vůle“; chceme šířit povzbuzení a útěchu rozhovorem, klestit zarostlé pěšiny vzájemné důvěry a objevovat nové krajiny české občansko-politické imaginace. Nic menšího není možné dát si za cíl nežli, slovy Bernarda Bolzana, podněcovat a pěstovat „šlechtictví duše“.

Nechaly jsme se mimo jiné inspirovat zvoláním národní obrozenkyně Magdaleny Dobromily Rettigové k jejím soukmenovcům v tom smyslu, že dopisování a uchovávání družných a pevných vazeb je pro obrození českého národa neméně důležité než samotná literární a veřejná činnost. Psychologický význam vidíme v tom, že na rozdíl od veřejných vystoupení, dílem motivovaných snahou po veřejném uznání, nabízí důvěrná korespondence autentičtější prostor pro vyjádření a sdílení myšlenek.

Každý poslední pátek v měsíci Vás tímto zveme na pravidelná setkání – literární a debatní dílny, na kterých budeme výše popsané dopisy tvořit a koncipovat. Průvodci nám budou myslitelky i myslitelé věků předešlých i soudobých, od Komenského, Bolzana, Němcovou, Horákovou až po Patočku, Havla či Šiklovou a filosofku Jolanou Polákovou, zmíníme-li jen některé z nich. Nechť se malé šťastně potká s velkým a uplynulé s budoucím. Nechť se umění možného potká s uměním chtěného a vysloveného.

Jste srdečně zvány(i) k tomu, spoluvytvářet neviditelná ústa dialogu.

V prostředí kulturně bohatém pak můžeme chovat oprávněnou naději, že kdesi mezi námi působí osobnosti hodné utkat se se svůdnými silami politické moci a odolat ve vší čestnosti a pokoře mocenským slastem.  

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

www.ceska-prezidentka.cz www.facebook.com/ceska.prezidentka 775 058 228, 723 038 301