nadstranická platforma žen, které se zajímají o politiku a věci veřejné

Marie Haisová, jedna z hostek 1. Sympozia odpovídá na otázky ČP

22.09.2011 12:50

 

  1.  V čem považujete Sympozia České prezidentky za důležitá či přínosná?

Otevírají diskusi o hlavě státu ženského rodu.

 

  1. S jakými pocity a očekáváními jste Vy sama pozvání na 1.  Sympozium  přijala?

S radostí a výzvou. Ráda jsem pohovořila o hlavním zákoně ČR - Ústavě psané v generickém maskulinu, kde si žena musí sama sebe domýšlet a představovat.

 

  1. V jakém časovém horizontu je podle Vás zvolení první ženy- prezidentky v ČR reálné a souvisí nějak s diskutovanou přímou volbou hlavy státu?

Myslím, že jde o běh na dlouhou trať, i když od roku 1995, kdy jsem spoluorganizovala mezinárodní konferenci o ženách v politice se situace hodně změnila k lepšímu. Téma není tabu a nevyvolává odpor.

Ženy jsou velmi šikovné, myslím, že kdybychom se shodly na jedné kandidátce a nerozmělňovaly energii (klidně ji vylosovaly), začaly pro ni lobovat, tak bychom mohly dosáhnout i nějakého výsledku. Pěstování „podhoubí“ je důležité, ale bez tahu na branku to bude trvat hodně dlouho. Téma prezidentky souvisí s diskutovanou přímou volbou hlavy státu a bylo by dobré chytit příležitost „za pačesy“.

 

  1. Jaké vlastnosti a kompetence by podle Vás měla hlava státu (mužského či ženského rodu) mít?

Především by mělo jít o jasný morální vzor, příklad dobré praxe. O ženu,o které se dá říci, že „podle skutků jejích poznáte ji“, nejen podle slov. Měla by mít jasnou vizi, alternativní k současnému konzumnímu kapitalistickému stylu života, kdy peníze jsou ideálem a pragmatismus vzorem chování prezentovaný dvacet let Václavem Klausem, který je v politice ve vrcholových funkcích po celou dobu od sametové revoluce. Globální a finanční krize zdaleka není zažehnána, je třeba přijít se zcela novou filosofií.

 

  1. (Dobrovolná otázka) Máte Vy osobně nějakou favoritku či dovedete si v prezidentském úřadu představit konkrétní osobnost?

Před časem padlo jméno Ruth Kolínské. Myslím, že je důvěryhodnou osobností.

Vyhledávání

Kontakt

www.ceska-prezidentka.cz www.facebook.com/ceska.prezidentka 775 058 228, 723 038 301